Get Adobe Flash player

Viši sud u Subotici

Dokumenti vezani za rad suda

 

PRAVILNIK o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji i anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama.

ODLUKA o imenovanju lica koja vrše pseudonimizaciju i anonimizaciju podataka u sudskim odlukama.

Podaci za PREVODIOCE.

Vodič Prvi put na sudu i prvi put u sudu.

Vodič za samozastupanje građana.

Spisak prevodilaca.