Правилници

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Величина: 0.2 MB
Правилник о управљању информацијама (2022) Величина: 2.33 MB
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивача (2022) Величина: 2.71 MB
Правилник о набавкама (2021) Величина: 5.07 MB
Правилник о стратегији управљања ризицима (2018) Величина: 2.46 MB