Рачуноводство

Подаци о рачуноводству

 

шеф рачуноводства: Љиљана Јежевић

референт у рачуноводству: Данијела Михајловић

 

Телефон: 024/555-485

Факс: 024/559-170

Порески индентификациони број: 106 400 409

Матични број: 08864314

Јединствени број к.б.с.: 80455

Шифра делатности: 8423

Редован пословни рачун: 840-1620-21 са обавезним позивом на број по моделу 97: 69-80455

Евидентни рачун-депозит: 840-260802-27
Евидентни рачун-казне и трошкови поступка: 840-29580845-80
Евидентни рачун-таксе: 840-29606845-68