Информатор о раду Вишег суда у Суботици, представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежности, организационој структури и функционисању овог суда. Можете га преузети на овим страницама. Исто тако можете преузети и годишњи распоред послова и остале документе битне за рад суда.