Одлуке

 

 

 

Одлука о именовању лица која врше псеудонимизацију и анонимизацију Величина: 0.08 MB
Термински план увођења Фук-а Величина: 0.51 MB
Одлука о образовању радне групе Величина: 0.59 MB
Одлука о мисији-визији-циљевима Величина: 0.33 MB
Одлука о избору руководиоца радне групе Величина: 0.37 MB
Одлука - Одређивање лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем Величина: 0.23 MB