Вест на сајту Министарства правде (18.09.2019.)

 

Закон о бесплатној правној помоћи почиње да се примењује од 1. октобра 2019. године. Законом је прописано да бесплатну правну помоћ може да пружа само пружалац који је уписан у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке.